LOADING ...

About

_ Manager Phat Le +84 94 5151333
_ Official account of THU MINH
https://twitter.com/SingerThuMinh
https://www.instagram.com/vuthuminh/

[Cut from livestream] Dù âm thanh có trồi sụt như thế nào, đẳng cấp của chị luôn được khẳng định, hát live nghe phê quá chừng <3 <3
P/S: tự nhiên nhớ lại liveshow Dấu Ấn của chị, quẩy tung nóc vui thật là vui...Bây giờ chúng mình tạo trend, mỗi ngày vào hỏi chị "Bao giờ ra bài chị ơi" không cả nhà?!
#Thuminh
#live
Video Loading ...
485 likes / 29 comments

Top comments

Dương Thuận
Nam Nam Nguyen
Đăng Hải