LOADING ...

About

_ Manager Phat Le +84 94 5151333
_ Official account of THU MINH
https://twitter.com/SingerThuMinh
https://www.instagram.com/vuthuminh/

[Tâm sự bé Gấu]
"Ủa mẹ, rồi ai đưa ai đi chơi hả mẹ?"....
#thươngGấu
#Chúbélơngơ
#Thuminh
#Thuminhfamily
#momandson
Video Loading ...
213 likes / 26 comments

Top comments

Thu Minh
Đặng Thuý Vi
Trần Ni
Tân Nhân Quyền
Đăng Hải