LOADING ...

About

Youtube : http://www.youtube.com/user/365daband
Mail : oanh.nguyen@vaa-agency.com
Mobile: 0933.567.585
www.vaa-agency.com

Chương trình Cây Nguyện Ước mà Jun Phạm làm “đại sứ” chưa lên lịch phát sóng chính thức. Và Jun Phạm vẫn đang trong quá trình quay.
Chúng ta đành chờ thêm một thời gian nữa vậy
#thewishingtree #caynguyenuoc #junpham

รูปภาพจากโพสต์ของ 365daband

708 likes / 5 comments

Top comments

Tuananh Le