LOADING ...

About

_ Manager Phat Le +84 94 5151333
_ Official account of THU MINH
https://twitter.com/SingerThuMinh
https://www.instagram.com/vuthuminh/

"Tóc chị tự cắt, đẹp không mấy cưng?"
"Thật ra thì tóc bố chị, anh chị, chồng chị đều từng qua tay chị cắt. Tất nhiên là bé Gấu cũng không thoát khỏi rồi!"
P/S: Chị ơi em cũng muốn được là "nạn nhân" nè moe moe ~~
#thuminh
#thuminhfamily
#airport
#morningvibes
493 likes / 36 comments

Top comments

Duy Tân
Thanh Nhàn
Hà Ngọc Linh
Ngô Hà Thục
Na Na
Thoa Ngọc
My Phạm
Tu Pham