LOADING ...

About

Chỉ cần một câu nói , đôi khi thay đổi cả cuộc đời bạn

Cần tuyển HOTGIRL đi cùng thang máy , mỗi 1 lần đi cùng nhận 200K .

Mỗi ngày cần tuyển 10 Girls, số lượng không hạn chế

Công việc : Chỉ đi cùng Thang máy với Admin từ tầng 1 lên tầng 20 xong đi xuống, cầm 200K đi về
50 likes / 11 comments

Top comments

Trường Đỗ Tiến
Hoài Thu
Chử Hải
Kiên Muzzy
Tường Vi
Quoc Vinh Bui
Đức Híp
Lê Thúy Vy