LOADING ...

About

I Am Naruto là nơi viết về cuộc đời một huyền thoại mang tên Naruto.
--

Fan Nar xem đoạn này chắc rơi hết nước mắt :(
- Odin -
Video Loading ...
Lời từ biệt của Itachi
13,621 likes / 480 comments

Top comments

I am Naruto
I am Naruto
I am Naruto
Phạm Thị Oanh
Đức Thuận
Kim Yến
Hoàng Huynh
Dương Quang Huy
Thu Trang