LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

TÌNH HUỐNG LẮNG NGHE Ý KIẾN MỚI (tiếng anh văn phòng) :
1. Right now I would like to open it up for questions.
—> ngay bây giờ tôi sẽ dành thời gian để lắng nghe và trả lời các câu hỏi của các bạn.

2. I had be very interested to listen any comments from you.
—> Tôi vô cùng hào hứng để được nghe ý kiến từ mọi người.

3. I have some questions I would like to ask.
— Tôi có một vài câu hỏi muốn đặt ra cho anh.

4. Good question!
— Đó là một câu hỏi hay!

5. Does that answer all your questions?
— Câu trả lời của tôi có làm hài lòng các bạn không?

6.Thank you for listening.
—> Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe trong suốt quá trình tôi thuyết trình.

7. That concludes the formal part of my presentation.
— tôi đã hoàn thành phần cơ bản trong toàn bài thuyết trình của mình.

8. Do you mean…? –
— Có phải ý của cậu là…?

9.I will do have about 10 minutes for discussion and questions.
— Chúng ta có 10 phút cho việc thảo luận và đưa ra các câu hỏi.

10. Could you talk about the detail about the main idea in your presentation?
— Cậu có thể nói rõ hơn và chi tiết hơn về ý chính trong bài thuyết trình của cậu không.
42 likes / 4 comments

Top comments

Đăng Khoa