LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp thường dùng nơi công sở (Tiếp) :
1. I need tomorrow off: Tôi muốn nghỉ làm ngày mai.

2. He has a day off today: Hôm nay anh ấy nghỉ làm.

3. I need a sick leave for two days: Tôi muốn xin nghỉ bệnh 2 ngày.

4. I want to take a day off to see a doctor: Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ.

5. I’m afraid I’m going to have to pull a sick today: Tôi e rằng tôi sẽ xin nghỉ bệnh hôm nay.

6. I got an afternoon off and went to the hospital: Tôi xin nghỉ buổi chiều để đi đến bệnh viện.

7. Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday?: Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày được không?

8. It’s not likely. There’s a lot of work to do: Chắc là không được. Còn rất nhiều việc phải làm.

9. I’m asking for three-day personal leave for my wife’s labor: Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày vì vợ tôi sắp sinh em bé.
36 likes / 3 comments

Top comments

Thảo My
Huyen Nguyen