LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp thường dùng nơi công sở
1. She ought to be praised for what she has done. (Cô ấy nên được biểu dương vì những gì cô ấy đã làm.)

2. The worker was praised for his observance of the rules. (Người công nhân này được biểu dương vì đã tuân thủ các nguyên tắc.)

3. He deserved credits, certainly. (Chắc chắn rồi, anh ấy xứng đáng được tuyên dương)

4. Mr. Minh was mentioned in the annual report for his cooperation. (Ông Minh đã được tuyên dương trong báo cáo thường niên nhờ sự hợp tác tích cực của mình.)

5. Praise always stimulates every individual to make greater efforts. (Sự biểu dương luôn là điều khích lệ để mỗi cá nhân nỗ lực hơn nữa.)

6. You did a good job. (Anh đã làm rất tốt.)

7. Well done. I’m proud of you. (Tốt lắm.Tôi rất tự hào về anh.)

8. The best way to get employees “engaged” at work is to put employees on assignments they enjoy. (Cách tốt nhất để các nhân viên có tinh thần làm việc là giao cho họ những công việc mà họ có hứng thú.)

9. Awesome, you’re awesome. (Anh thật là quá tuyệt!)

10. You’ve done a great job. (Anh đã làm việc tốt lắm.)
25 likes / 4 comments

Top comments

Hồ Ngọc Liên
Triệu Tý