LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    Sting World

About

STING – BẬT NĂNG LƯỢNG SỐNG BỨT PHÁ là trang chính thức của nhãn hàng Sting Việt Nam. Sting là sản phẩm nước tăng lực của công ty Suntory Pepsico Việt Nam.

Giữ vững niềm tin nhé, Việt Nam ơi!
Tự hào ngẩng cao đầu, quyết chí đoạt huy chương.

BỨT PHÁ VIỆT NAM!
#STING #ViMauCoSacAo
31 likes / 2 comments

Top comments

Nguyễn Quang Khánh