LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

Mẫu câu giao tiếp theo tình huống nghe điện thoại :
1. Company aroma, this is …. How may I help you?
—> Bạn đang gọi đến công ty aroma, tôi là… Tôi có thể giúp gì cho bạn?

2. Marketing department, Thùy speaking.
—> Phòng tiếp thị xin nghe, tôi là Thùy.

3. May I have your name please?
—> Tôi có thể xin tên anh được không?

4. May I ask who am I speaking with?
—> Tôi có thể biết tôi đang nói chuyện với ai được không?

5. Sure, let me check on that.
—> Chắc chắn rồi, để tôi kiểm tra.

6. Sure, one moment please.
—> Chắc chắn rồi, xin vui lòng đợi.

7. Can I put you on hold for a minute?
—> Bạn có thể giữ máy một lát không?

8. Do you mind holding while I check on that.
—> Phiền anh/ chị giữ máy để tôi kiểm tra.

9. He’s/she’s not available at the moment. Would you like to leave a message?
—> Anh ấy/ Cô ấy không có ở đây. Bạn có muốn để lại lời nhắn không?

10. He’s/she’s out of the office right now. Can I take a message?
—> Anh ấy/ Cô ấy đang ở ngoài. Tôi có thể ghi lại lời nhắn của bạn không?

11. Is there anything else I can help you with?……Okay, thanks for calling.
—> Tôi có thể giúp bạn chuyện gì nữa không? … Cám ơn anh/ chị đã gọi đến.
35 likes / 4 comments

Top comments

Giang Lê