LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
❤ ❤ ❤ In The Office - Trong văn phòng

1. He’s in a meeting. – Anh ấy đang họp.
2. What time does the meeting start? – Mấy giờ thì cuộc họp bắt đầu?
3. What time does the meeting finish? – Mấy giờ thì cuộc họp kết thúc?
4. The reception’s on the first floor. – Quầy lễ tân ở tầng một.
5. I’ll be free after lunch. – Tôi rảnh sau bữa trưa.
6. She’s having a leaving-do on Friday. – Cô ấy sắp tổ chức tiệc chia tay vào thứ Sáu.
7. She’s resigned. – Cô ấy xin thôi việc rồi.
8. This invoice is overdue. – Hóa đơn này đã quá hạn thanh toán.
9. He’s been promoted. – Anh ấy đã được thăng chức.
10. Can I see the report? – Cho tôi xem bản báo cáo được không?
11. I need to do some photocopying. – Tôi cần phải đi photocopy.
12. Where’s the photocopier? – Máy photocopy ở đâu?
13. The photocopier’s jammed. – Máy photocopy bị tắc rồi.
14. I’ve left the file on your desk. – Tôi đã để tập tài liệu trên bàn anh/chị.
29 likes / 3 comments