LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP HÀNG NGÀY THEO TÌNH HUỐNG
Asking about future plans: Hỏi về kế hoạch tương lai
1. What are you doing tomorrow?
Bạn sẽ làm gì ngày mai?

2. Got any plans for tomorrow?
Có kế hoạch cho ngày mai chưa?

3. What’s your plan for tomorrow?
Kế hoạch ngày mai của bạn là gì?

4. Are you doing anything tomorrow?
Bạn có làm gì ngày mai không?

5. What’s on the cards for tomorrow?
Lịch ngày mai là gì thế?

6. Busy tomorrow?
Mai có bận không?

7. Have you got anything on tomorrow?
Bạn đã định làm gì ngày mai chưa?

8. Have you got anything planned for tomorrow?
Bạn đã có kế hoạch gì này mai chưa?

9. What’s happening tomorrow?
Có gì xảy ra ngày mai không?

10. How’s tomorrow looking?
Ngày mai thế nào nhỉ?
23 likes / 2 comments