LOADING ...

About

iGIS phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Cải thiện được vốn tiếng Anh một cách tự nhiên và toàn diện ...

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 10 câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày theo tình huống cụ thể
❤ ❤ ❤ Asking about health/ life: Hỏi về sức khỏe, cuộc sống
1. How are you?
Bạn thế nào?

2. How are things?
Mọi việc thế nào?

3. How’s things? = How’s life?
Mọi chuyện sao rồi?

4. How’s it going?
Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi?

5. How are you getting on?
Bạn thế nào rồi?

6. How have you been?
Bạn thế nào?

7. What have you been (getting) up to?
Dạo này mọi chuyện của bạn sao rồi?

8. I hope everything’s okay?
Tôi hi vọng mọi thứ vẫn ổn?

9. Alright?
Ổn chứ?

10. How have you been keeping?
Dạo này bạn thấy thế nào?
23 likes / 3 comments