LOADING ...
Pages    Vietnam     Community    Yêu Xa

About

<3 Yêu Xa - Sẻ chia để gần nhau hơn <3

Chỉ vừa mới bên nhau đó thôi mà giờ lại 2 phương trời.
Bao nhiêu cảm xúc lại tràn về không biết diễn tả thế nào mới hết.
Nơi đó hãy bình an, rồi mình lại về với nhau có đôi như cặp nhẫn này A nhé.
193 likes / 23 comments

Top comments

Hồ Hằng
Cúc Đào
Thanh Như
Minh Châu
Hoàng My
Tuấn Khải