LOADING ...

About

Fanpage chính thức và duy nhất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Công ty Tiếng Hát Việt

Bì pho èn áp tờ!

Đàm Vĩnh Hưng Official님이 게시한 사진

5,069 likes / 351 comments

Top comments

Nhan Nhatkha
Maria Cao
Elaine Mayer
Elaine Mayer
Tigon Bui
Nguyễn Trang
Hồng Nhung
Anh Vinh Phạm
Thuong Trinh