LOADING ...

About

Fanpage chính thức và duy nhất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Công ty Tiếng Hát Việt

Anh ko ăn đâu . Anh chỉ ngồi... xỉa răng thôi

Nguồn : Cô 3 Chao Mi Ao
Video Loading ...
43,531 likes / 1,437 comments

Top comments

Nguyễn Kim Trung
Kim Nhu Nguyen
Nam Yên Bái
Hoàng Thanh Ngọc
Ngoc Van
Hải Sói
Trương Thanh Sơn
TU Kim Kim
Nguyễn Phương Trang
Hieu Trung