LOADING ...

About

ĐỘT KÍCH - GAME BẮN SÚNG FPS HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Địa chỉ tải game: https://vtcgame.vn/download?gameid=1.
Gặp lỗi gửi: http://hotro.vtc.vn/

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

Đêm nay VTNET (Viettel) có kế hoạch tác động cắt chuyển Database MPS sang DB mới.

⏰ Thời gian ảnh hưởng: 22h30 11/04/2019 – 01h00 12/04/2019

Nội dung thực hiện: Thực hiện swap chuyển DB Extra Data cho hệ thống MPS. Trong quá trình thực hiện sẽ stop toàn bộ hệ thống MPS và ảnh hưởng tới toàn bộ KH đk/hủy và tải lẻ trên dịch vụ MPS trong thời gian stop ~90 phút..
Mức độ ảnh hưởng: ảnh hưởng đến việc trừ cước (dk/huy/giahan) + gửi MT các dịch vụ VAS trên MPS. Mọi người chú ý sẽ không thực hiện được các giao dịch đk/hủy và tải lẻ qua MPS.
#DotKichtrongtamngam
182 likes / 24 comments

Top comments

Đỗ Văn Quyền
Silver Nguyễn
Thường Võ
Cường Nguyễn
Văn Tình Mai
Hoàng Phát
Cà Văn Hưng