LOADING ...

About

Fanpage chính thức và duy nhất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Công ty Tiếng Hát Việt

Nè, ngừi ta cho 8 trái. Chia đôi : tao 6 trái , mày 2 trái cho công bằng
30,201 likes / 1,589 comments

Top comments

Đàm Vĩnh Hưng Official
Đàm Vĩnh Hưng Official
Đàm Vĩnh Hưng Official
Bảo Lan
Hiếu Phạm
Nguyễn Diệp
Hoa Rừng
Val Hein
Huệ May
Hà Tiến Thành