LOADING ...

About

Fanpage CHÍNH THỨC và DUY NHẤT 3Q Củ Hành

Tải Game: http://3q.360play.vn/cam-nang/huong-dan-cai-dat/cai-dat-game.html

[3Q CỦ HÀNH - THÔNG BÁO HOÀN TẤT BẢO TRÌ]

Quân Sư xin thông báo đã hoàn tất bảo trì để cập nhật các Tính nắng mới và Sự Kiện mới trong Tháng 4.

Các nội dung được cập nhật sau bảo trì :
+Ra mắt Tướng mới Khương Duy.
+Ra mắt Skin mới Tào Thực : Thiên Nhai Kỳ Khách
+Ra mắt Bản đồ Củ Hành Sinh Tồn : Trận Quyết Chiến trong Rừng 1Vs19. Mở vào 12h-14h và 18h-22h mỗi ngày.
+Sự kiện mới Tháng 4 : Huy Kiếm Thương Khung.
+Khắc phục các lỗi hệ thống.

Mọi thắc mắc về các nội dung sau bảo trì, các Tướng Quân vui lòng liên hệ Fanpage để được hỗ trợ.
92 likes / 20 comments

Top comments

Thanh Nguyễn
Nguyễn Ngọc Bửu Châu
Phú Trọng Kim
Quân Lê
Nguyễn Duy Minh
Hoài Duy
Kien Le
Kiên Giang
Trần Thái Đạt
Reen Nguyễn