LOADING ...

About

Fanpage CHÍNH THỨC và DUY NHẤT 3Q Củ Hành

Tải Game: http://3q.360play.vn/cam-nang/huong-dan-cai-dat/cai-dat-game.html

[3Q CỦ HÀNH - THÔNG BÁO BẢO TRÌ]

Quân Sư xin thông báo game sẽ bảo trì từ 5h-9h ngày 29.03.2019 để cập nhật các Tính nắng mới và Sự Kiện mới trong Tháng 4.

Các nội dung bảo trì :
+Ra mắt Tướng mới Khương Duy.
+Ra mắt Skin mới Tào Thực : Thiên Nhai Kỳ Khách
+Ra mắt Bản đồ Củ Hành Sinh Tồn : Trận Quyết Chiến trong Rừng 1Vs19.
+Sự kiện mới Tháng 4 : Huy Kiếm Thương Khung.
+Khắc phục các lỗi hệ thống.

Mọi thắc mắc về các nội dung sau bảo trì, các Tướng Quân vui lòng liên hệ Fanpage để được hỗ trợ.
111 likes / 27 comments

Top comments

Qua Qua
Huy Nguyễn
Nguyễn Trần Thế Lĩnh
Huy Nguyễn
Phùng Ngọc Bảo
Mike Pham
Nguyen Minh Ha
Minh Khoi
Minh Khoi
P.Thành Đạt