LOADING ...

About

Fanpage CHÍNH THỨC và DUY NHẤT 3Q Củ Hành

Tải Game: http://3q.360play.vn/cam-nang/huong-dan-cai-dat/cai-dat-game.html

[3Q CỦ HÀNH - RA MẮT SKIN TÀO THỰC*THIÊN NHAI KỲ KHÁCH]

Quân Sư Củ Hành xin thông báo Skin mới của Tào Thực-Thiên Nhai Kỳ Khách sẽ được ra mắt trong bản cập nhật vào ngày 29/03/2019.

Các Tướng Quân tag đồng đội cùng vào hóng Skin nào <3
43 likes / 5 comments

Top comments

Ngô Thanh Tuấn
Hùng Mạnh
Trần Cường
Ánh Tuyết