LOADING ...

About

Cộng đồng thành viên www.TiengAnh123.Com trên facebook. Nơi trao đổi, chia sẻ và học tập tiếng Anh cho tất cả mọi người.

TIẾNG ANH GIAO TIẾP bài này sẽ nói về các lý do rời bỏ công việc cũ các e cùng xem và học nhé! <3 <3

Bài 52: Reasons for leaving a previous job
Dialogue 1

- Why did you leave your previous job?
- My company was downsizing because of the economy
...So I was laid off
...Other people have been there for over ten years
...I've only been there for 2 so I was laid off first

Dialogue 2

- What are the reasons for leaving your last job?
- They cut my hours.
...I wanted to work full time
....
[ Youtube.com Link ]
Video Loading ...
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Bài 52: Reasons for leaving a previous job

Bài 52 - Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Reasons for leaving a previous job Để xem toàn bộ lời dịch tiếng Việt và download bản PDF xin hãy truy cập: ...

21 likes / 0 comments