LOADING ...

About

Please contact:Uyen Linhh's booking team Hotline: 0915010188/ Email: uyenlinh.booking@gmail.com

Chiếc MV vi diệu vừa quay vừa dựng tổng cộng 7 ngày!!!
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì vẫn phải làm một chiếc em-vi bé bỏng gửi tặng các bạn mùa Giáng Sinh

Uyên Linh hát Nhạc của Trang
Nếu Có Một Ngày
#uyenlinh #neucomotngay #nhacphim

[ Yt3.piee.pw Link ]
468 likes / 9 comments

Top comments

Ánh Trăng
Anh Chu
Đạt Ming
Lê Hoàng Thảo