LOADING ...

About

For Work: 0963 854 814 (Mr Tính)

Email: tinh.phan@great-entertainment.com

Đêm nhạc: "NẾU NHƯ LÀ ĐỊNH MỆNH"- HOÀI LÂM TẠI SWING
Loa loa loa loa
Người đẹp làng trên, chị em xóm dưới
Chuẩn bị váy đầm, trang điểm xinh tươi
Mong đến cuối tuần, ngày hăm mươi tám (28)
Đi gặp Lâm Lâm
Loa loa loa loa

#Swing_Hoailam
#28_07
#TH
618 likes / 25 comments

Top comments

Phuong Thang
Ann Bi Ton-Nu
Hương Giáng
Ngọc Phạm
Gừng Thị Võ