LOADING ...

About

<3---Hài Dã Man---<3
1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ
Cười không đúng chỗ, lỗ 10 cái răng =))
---------------------------------------------

Cạn lời =)))
1,164 likes / 119 comments

Top comments

Đường Về Còn Xa
Xuân American's
Giác Lê
Từ Huỳnh Đăng
Kiều Phạm
Sói Cô Độc
Thanh Thùy