LOADING ...

About

<3---Hài Dã Man---<3
1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ
Cười không đúng chỗ, lỗ 10 cái răng =))
---------------------------------------------

Khi nhọ ở tù =)))
977 likes / 89 comments

Top comments

Tùng Vũ
An An
Bùi Điệp
Tùng
Phương Nguyên
Tiến Nguyễn
Mo Ve Dau
Gã du Mục
Ngo Huu Manh
Lê Tự