LOADING ...

About

Fanpage chính thức của ca sĩ Phương Mỹ Chi do gia đình quản lý.
► Booking show: 0908018563 (Ms.Thư)
► Email: quyenphuongofficial@gmail.com

Sắp thi rồi, mấy bạn mấy em mấy anh mấy chị nhớ học bài ôn bài kĩ ngen ♥

Photos from Phương Mỹ Chi - Cô bé dân ca's post

1,702 likes / 118 comments

Top comments

Mỹ Chi Dân Ca
Tâm Lê
Phùng Hằng
Ngo Thi Luan