LOADING ...

About

Emisioni i Mbremjes i Kosoves - interaktiv@kohavision.net

Interaktiv - KTV posted on Jan 09, 2019
Video Loading ...
Përbërja e ekipit

Cili është profili politik, e kaluara dhe e tashmja politike e 8 burrave që u ulën sot përballë Federica Mogherinit?

23 likes / 22 comments

Top comments

Nazzmi Mucaj
Leonard Gashi
Milaim Muji
Xhevdet Toska
Kuqishta Ylber
Liman Usaj
Bekim Lushi
Hajzer Zeqiri
Ukë Uka