LOADING ...

About

Như like thần chưởng

Thoạt đầu nhìn tưởng Samsung nhưng có vẻ là Iphone 8 chúng mày ạ....
Thực ra t cũng không quan tâm lắm vì có tiền éo đâu mà mua

Timeline Photos

94 likes / 15 comments

Top comments

Duy Bùi
Châu Tuấn
Jonny Tran
Hoàng Pham
Đình Hà
Lê Tuấn Anh
Nghĩa Huỳnh
Kim Tau
Trần Ngọc Phương
Dũng Ambi