LOADING ...

About

Youtube : http://www.youtube.com/user/365daband
Mail : oanh.nguyen@vaa-agency.com
Mobile: 0933.567.585
www.vaa-agency.com

Giá ngày đầu đừng nói thương nhau ( Acoustic Ver.)

Cả nhà có công nhận rằng Isaac hát bất cứ bài nào mà chuyển sang acoustic đều rất thấm và đã không?
<3
Video Loading ...
Giá ngày đầu đừng nói thương nhau ( Acoustic Ver.)
3,681 likes / 100 comments

Top comments

Nhân Hồ
An Huynh
Bình Yên
Như Nguyễn
Vy Triệu
Ngụy Vĩnh Phát
Trịnh Tú Quyên
Thư Anh
Thanh Yến