LOADING ...

About

Contact for work:
090 720 0110 - Mr Nghĩa
090 287 4451 - Mr Tài

Website: www.mylinh.me
Youtube: https://www.youtube.com

Mời các bạn dự lớp học thanh nhạc cùng cô Mỹ Linh nhé
Đây là Ngọc, bạn ấy học hát với cô Linh được 4 tháng rồi
#younghityoungbeat
Video Loading ...
688 likes / 34 comments

Top comments

Hương Gấu
Thu Thảo
Thao Nguyen
Hồng Hạnh
Lê Thu Thủy
Kinh Tâm
Đào Trang
Châm Lê Hồng
Xuan Dieu
Ngọc Bảo Trần