LOADING ...
Pages    Vietnam     Brands    HTC Vietnam

About

Để biết thêm về các model điện thoại của HTC, các tính năng, cách sử dụng hay các thông tin thú vị về HTC, bạn có thể tham khảo blog của chúng tôi tại: www.htc.com/vn

Với Edge Sense 2 trên HTC U12 plus, không điều gì là không thể, đơn giản chỉ với các thao tác từ cạnh viền.

#HTCU12plus #EdgeSense2
Video Loading ...
HTC U12+ - Edge Sense 2
54 likes / 5 comments

Top comments

Tub Hmoob Ngoan
Hiếu Nguyễn
Jen Tran
Phạm Văn Thông