LOADING ...

About

Nơi tâm sự của bạn và tất cả mọi người được lắng nghe và chia sẻ.

Có những người tuy là ngày lễ nhưng cũng chả khác ngày thường vẫn bận bịu cả ngày.
81 likes / 14 comments

Top comments

Lan Phương
Trúc Linh
Quyên Nguyễn
Tấn Tới Nguyễn
Uttrinh Trasua
Thuy Hang
Kimthoa Nguyen
Út Nhỏ
Thanh Vu
Nguyễn Thị Thanh Vân