LOADING ...

About

Con Yêu Mẹ nhiều lắm <3

Cứ hễ nhà có chuyện: Dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đơn giản hay phức tạp, từ tầng trên cho đến tầng trệt. Không biết có bao nhiêu việc và nhà có bao nhiêu anh chị em, cứ có việc là auto ÚT và ÚT

Bởi vậy mới biết phận làm ÚT "nhìn về tương lai cứ thấy sao sai vặt hoài"
194 likes / 69 comments

Top comments

Nguyễn Xuân Ái Linh
Phung Kim
Diệp Mai
Trang Tran
Liên Híp
Yến Nguyễn
Mơ Nguyễn
Quân Nguyễn Đình
Hồ Cẩm
Thanh Thanh