LOADING ...

About

Contact for work:
090 720 0110 - Mr Nghĩa
090 287 4451 - Mr Tài

Website: www.mylinh.me
Youtube: https://www.youtube.com

Mỹ Linh vừa hát xong đêm đầu tiên trong liveshow “Khi ta yêu” mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Vẫn còn một đêm mai,hẹn gặp các bạn tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô vào lúc 20h nhé !

Photos from Mỹ Linh's post

298 likes / 24 comments

Top comments

Mel Lijna
Trang Phạm
Nguyễn Khải
Ha Du
Poni Brown
Lê Quốc Châu
Trang Phạm
Thanh Tịnh Bình An