LOADING ...
Pages    Vietnam     Place    AEON VIETNAM

About

Trung tâm mua sắm, Bách hóa và Siêu thị.
30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. HCM.
Giờ hoạt động: 10AM - 10PM

Chào đón AEON diện mạo mới
Sự kiện đặc biệt trong tháng 4 này!
#AEONTanPhu #diAEONthoi #AEONronggapdoi #chaodondienmaomoi
Video Loading ...
Chào đón AEON diện mạo mới
46 likes / 7 comments

Top comments

Đào Hoàng Sơn
Châu Giang Phạm
Xuân Lê
Buluxu Nu
Võ Thuỳ Diễm
Nguyễn Thanh Loan