LOADING ...

About

This Page is to entertain you...Join us for funny, cute, smart, lovely and entertaining posts. ^_^

Điểm thi của các thí sinh top A1 ở Hà Giang sau khi được chấm chuẩn chỉ

P/S:Từ thủ khoa -> rớt tốt nghiệp thì nói câu gì cho ngầu đây ??

Cre: Ngọc Hiếu
12 likes / 6 comments

Top comments

Van Doan
Lại Văn Đạt
Thu Hạnh
Tuan Hung
Ngọc Thi Huỳnh