LOADING ...

About

Fanpage duy nhất của Ngọc Thảo
► Xem kênh youtube của Thảo: youtube.com/c/yeah1style
► Contact:

Đón xem nhanh như chớp tối thứ 7 tuần này lúc 21h để xem Thẽo Thẽo tái xuất như thế nào nha

Ảnh từ bài viết của Ngoc Thao

2,306 likes / 35 comments

Top comments

Kim Hàng Luong
Phạm Băng Tâm
Ngọc Nhung
Lương Minh