LOADING ...

About

Fanpage duy nhất của Ngọc Thảo
► Xem kênh youtube của Thảo: youtube.com/c/yeah1style
► Contact: colyquan@gmail.com

Hơn 1 năm ngồi đúng lại chỗ này bộ 3 #photeam
Phở giờ là chủ 2 quán bar lớn ở Sài Gòn.
Khương Vũ là đạo diễn hot nhất Sài Gòn.
Còn tớ chỉ có follow thôi chứ hem giàu bằng 2 người kia nha

Photos from Ngoc Thao's post

3,506 likes / 26 comments

Top comments

Nam Zen
Ngô Minh Thức
Chooi Lye Yew
Tại Tâm
Minh Hoàn
Trang Lưu