LOADING ...

About

Welcome to Fanpage Ngan Khanh
FB cá nhân : www.facebook.com/NganKhanhSinger
Instag: www.instagram.com/ngankhanhle/

Ads Booking: 0938 888 848 (Vinny)

Hãy cho tôi 1 điểm tựa....
.........
.........
.........
Tôi mỏi lắm rồi.
#JohnHuybirthdayparty

Photos from Ngân Khánh's post

9,696 likes / 313 comments

Top comments

Hoan Vu Quay Phim
Hieu Nguyen
Duy Dangthanh
Khánh Komatsu