LOADING ...

About

http://sinhvienit.net
Cộng đồng sinh viên CNTT (SinhVienIT.Net) trên facebook.
IT=Information Technology

Gần tròn 1 năm kể từ ngày ấy, Quốc Hội đã chính thức hủy bỏ điều luật 292 với 88% tỷ lệ tán thành. Như vậy, cộng đồng khởi nghiệp VN trên nền tảng công nghệ số đã bớt đi một gánh nặng rồi
Có được thành quả này, những tiếng nói của cộng đồng mạng (đặc biệt là sinh viên) đã góp phần không nhỏ. Song song đó, ý kiến của các chuyên gia, những vị luật sư, nhưng tri thức cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thay đổi này.
Thay mặt những người đã, đang và sắp dấn thân vào ngành công nghệ số, Admin cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức
View details

Kiến nghị hủy bỏ Điều 292 Bộ Luật Hình sự 2015

Vì sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam

wakeitup.net
87 likes / 89 comments

Top comments

Đoàn Thị Huyền
Đức Thanh BG
Dung Dovan
Nguyễn Duy Khánh
Vu Tuan Anh
Minh Doan Xuan
Quan Nguyen Tan
Lý Lan