LOADING ...

About

Đại Kỷ Nguyên - Mang đến giá trị cuộc sống

Người viết cho rằng, Hán Văn Đế yêu thích luận thuật của Lão Tử nhưng người thế gian không hoàn toàn hiểu được, vì vậy Thần nhân (Hà Thượng Công) mới có ý đến để dạy vua.
View details

Thánh nhân không có thành kiến, lấy cái tâm của thiên hạ làm tâm của mình

Thời Hán Văn Đế, có một ẩn sỹ tên Hà Thượng Công (nghĩa là ‘Ông già bên bờ sông’), không ai biết ông...

dkn.tv
54 likes / 10 comments

Top comments

Diệp Minh Luân