LOADING ...

About

I'M A GUY WHO BRING HAPPINESS TO EVERYBODY

Official Fanpage of Khánh Phương

Nếu ai đã từng trải qua cảm giác thế này.....
có lẽ sẽ....... rất thấu hiểu.....

Hạnh Phúc chỉ là dối Lòng

[ Youtu.be Link ]
Video Loading ...
Hạnh Phúc Chỉ Là Dối Lòng - Khánh Phương (MV OFFICIAL)

► Hạnh Phúc Chỉ Là Dối Lòng của Khánh Phương ► Sáng tác (Composer): Lê Chí Trung ► Một sản phẩm hình ảnh của A Fang Entertainment ► Giám đốc sản xuất (Execut...

226 likes / 21 comments

Top comments

Phii Longg
Nông Văn Tới
Cương Hehe
LÂm LÂm
Nguyễn Đại
Hoàng Minh Dương