LOADING ...

About

Hoài Linh

Toàn hoa là hoa . Hoa Tử Đằng đẹp hú hồn , thơm hú vía cả nhà ạ . Còn 2 show thứ 7 ngày 21/04 diễn Kobe , 22/04 diễn Nagoya . nghỉ được vài hôm nên tranh thủ đi ngắm cảnh và hoa Nhật Bản .kkkkk

Photos from Võ Hoài Linh's post

74,943 likes / 1,461 comments

Top comments

Lê Đặng Thành Phát
Nguyễn Hùynh Nguyệt Châu
Lê Vân
Ngọc Thảo
Duyen My Huynh