LOADING ...

About

"Sống là phải có ước mơ,
Tôi Kyo York đang từng ngày chinh phục ước mơ của chính mình.
Xem các bài hát của Kyo: http://www.youtube.com/kyoyork

TẠO SỰ KHÁC BIỆT ĐỘC ĐÁO

CHỨ KHÔNG PHẢI KHÁC LẠ HAY DỊ BIỆT!
Các bạn trẻ của tôi ạ!

Give them something to look at and envy! Not something to gawk at in horror!
1,638 likes / 91 comments

Top comments

Hien Bui
Ngọc Lan
Tuyen Nguyen
Mai Tang
Trân Đặng