LOADING ...

About

Trang fanpage chính thức và duy nhất của ca sỹ Bùi Anh Tuấn.
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCx4B5Awm-hVnW6lMiEsomYA

Demo sương sương tối nay tại Đồng Dao TP. HCM nhaa các Tép haha :v

#BuiAnhTuan #BAT #DongDaoHCM <3
Video Loading ...
Bùi Anh Tuấn tập hát cùng Hồ Ngọc Hà và GiGi Hương Giang
1,618 likes / 296 comments

Top comments

Minh Hòa
Thuy Hang
Phạm Thị Hải Nam
Nguyễn Văn Tiến
Lâm Còn Nữa
Phương Uyên