LOADING ...

About

"Sống là phải có ước mơ,
Tôi Kyo York đang từng ngày chinh phục ước mơ của chính mình.
Xem các bài hát của Kyo: http://www.youtube.com/kyoyork

"Ðối với những thủ phạm tình dục, một khi đã bị kết tội ấu dâm hay hiếp dâm thì coi như suốt đời sẽ phải công khai danh tánh dù ở bất kỳ nơi nào trên nưóc Mỹ. Luật pháp Mỹ bắt buộc tất cả tội phạm tình dục phải đăng ký tên của họ ở nơi cư trú để cư dân biết mà cảnh giác và đề phòng. Trong trang nhà của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có một trang gọi là “Tội Phạm Tình Dục Quốc Gia Công Cộng” (National Sex Offender Public Website). Ở trang mạng này, người dân có thể tìm kiếm tên của bất kỳ tội phạm tình dục nào theo khu vực tiểu bang, thành phố, quận hạt, và địa chỉ cư ngụ."

Hãy chia sẻ đoạn clip bên dưới để trang bị thêm chút kỹ năng cho trẻ nhỏ trước "quỷ dữ" và xem đến cuối để biết tội phạm ấu dâm bị xử lý như thế nào ở thế giới!
[ Youtu.be Link ]
Video Loading ...
7 CÁCH DẠY TRẺ EM ĐỐI PHÓ ẤU DÂM | KYO YORK

7 QUY TẮC dành cho phụ huynh để bảo vệ con em mình Quy tắc 1: Phụ huynh là bạn thân của con mình Quy tắc 2: Trang bị bài học giới tính ngay cả khi con mình c...

2,034 likes / 77 comments

Top comments

Mỹ Trần
Kim Nguyen
Janice ChomChom
Phuong Nguyen
Huỳnh Chiêu
Quốc Tường Nguyễn
Trương Phú
Bich Huynh
Uyen Nguyen
Kimcuc Nguyen