LOADING ...

About

"Sống là phải có ước mơ,
Tôi Kyo York đang từng ngày chinh phục ước mơ của chính mình.
Xem các bài hát của Kyo: http://www.youtube.com/kyoyork

"Hai tay anh ôm xương rồng rất đau..."

#BUONCUAANH
[ Youtu.be Link ]
1,584 likes / 67 comments

Top comments

Linh Truc Bui
Da-Chau Anna Pham
Đỗ Hồng Hải
Hoàng Quí
Phuongthao Tran
Thu Hương Nguyễn
Hoàng Tâm
Hoaivu Ngo
Trang Duong
Hoang Kim Pham