LOADING ...

About

"Sống là phải có ước mơ,
Tôi Kyo York đang từng ngày chinh phục ước mơ của chính mình.
Xem các bài hát của Kyo: http://www.youtube.com/kyoyork

Hãy tag tên Người mà bạn có thể nguyện giữ ký ức dù người ấy ko còn nhận ra bạn là ai nữa!

"Khi có một tình yêu đủ lớn
mọi biến cố trong cuộc đời
không là gì đối với ta nữa!"

Link Film Full tại đây: [ Youtu.be Link ]
#YLLCLMN

This content isn't available at the moment

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people or changed who can see it, or it's been deleted.

1,476 likes / 66 comments

Top comments

Kyo York
Kyo York
Kim Tuyen
Nguyễn Thị Ngọc Phước
Loi Phuc Pham
Tâm Tôn
Trương Quốc Kiển
Kiều Thị Bảo Thoa
Loi Phuc Pham
Lí Đức Thanh